Мiненерго пропонує врегулювати тарифи на газ для населення "заднiм числом"

В Мiнiстерствi енергетики та вугiльної полiтики помiтили суперечностi у вiдповiдних постановах, якi не дозволяють "Нафтогазу" знизити тарифи для населення. Якщо виявленi недолiки не виправити, в мiнiстерствi побоюються "репутацiйних втрат".

Про це повiдомляють "УкрФакти" з посиланням на "Українську енергетику".

До урядової постанови №293, що мала дозволити НАК "Нафтогаз України" знижувати цiну природного газу для пiльгових категорiй, пропонують внести деякi змiни. Мiненерговугiлля опублiкувало проект постанови Кабiнету мiнiстрiв.

Щоб забезпечити зниження цiни природного газу для населення з 1 травня, мiнiстерство опублiкувало проект нової постанови 3 травня.

Як пояснюють в мiнiстерствi, на сьогоднiшнiй день положення постанови №293, яка мала знизити цiну на газ для населення, та №867, яка покладає спецiальнi обов’язки на "Нафтогаз", мiстять взаємовиключнi положення.

Постанова №867 "Про затвердження Положення про покладення спецiальних обов’язкiв на суб’єктiв ринку природного газу..." визначає, яким споживачам та за якою цiною "Нафтогаз" має поставляти газ, для пiльгових категорiй не передбаченi нiякi "ринковi механiзми цiноутворення з боку компанiї".

Постанова №293 не знiмає з "Нафтогазу" зобов’язань виконувати постанову №867. Порушення вимог обох постанов може загрожувати посадовим особам компанiї карними справами, а компанiї –втратою лiцензiї.

Новий варiант постанови №293, який пропонує Мiненерговугiлля, передбачає змiни до постанови №867. Зокрема - змiни до п. 12 постанови, який визначає цiни закупiвлi та продажу природного газу для потреб населення та iнших пiльгових категорiй.

"Цiна природного газу для цiлей пункту 12 зазначеного Положення (постанова №867 - ред.) визначається як середня арифметична цiна продажу/постачання природного газу НАК "Нафтогаз України" для промислових споживачiв за умови попередньої оплати до перiоду поставки газу, що дiяла у мiсяцi, що передує мiсяцю продажу/постачання, якщо така цiна не перевищує цiну, розраховану за формулою, наведеною у пунктi 12 цього Положення (постанова №867 - ред.)", - пропонує Мiненерговугiлля.

У такому випадку "Нафтогаз" муситиме також дешевше викуповувати природний газ у своїх дочiрнiх пiдприємств - АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз". Торгова нацiнка компанiї не змiниться i складатиме 1,917%.