У "Нафтогазi" запланували збiльшити виплати топ-менеджменту майже на 140 мiльйонiв

Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", незважаючи на очiкуванi збитки, планувала знову пiдвищити виплати своєму топ-менеджменту.

Про це повiдомляють "УкрФакти" з посиланням на "Главком".

Документ був переданий на затвердження до Кабiнету Мiнiстрiв, який його вiдхилив.

Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi, зокрема, звернуло увагу НАК на позицiю наглядової ради компанiї щодо рiвня винагороди голови правлiння Андрiя Коболєва, який повинен становити 50% мiсячного посадового окладу, передбаченого контрактом, без виплати щомiсячних i квартальних премiй.

У запропонованому проектi на виплати найвищому управлiнському персоналу (6 членiв правлiння та 8 директорiв рiзних напрямкiв) заплановано 820 млн грн. У середньому кожен керiвник отримає за рiк маже 59 млн грн (еквiвалент $2,2 млн).

Понад 656 млн грн iз загального обсягу виплат, запланованих вищому управлiнському персоналу – це бонуси за виконання цiльових показникiв за результатами 2019 року.

Адмiнiстративнi витрати центрального офiсу "Нафтогазу" в 2019 роцi планувалося збiльшити на 39% - до 5,1 млрд грн.

У той же час проект фiнплану передбачає дефiцит обсягом 90 млрд грн, покриття якого планується за рахунок кредитiв, вiдзначає видання.

Щорiчне зростання зарплат топ-менеджерiв НАКу стало можливим завдяки рiзкому подорожчанню газу: воно привело до зростання оборотiв "Нафтогазу". Саме до цього показника уряд Яценюка свого часу прив’язав розмiр зарплат управлiнцiв державних акцiонерних компанiй. Вiдповiдну постанову Кабмiн видав 11 листопада 2015 року. Водночас нафтогазовий комплекс демонструє виробничий спад: провалено програму видобутку газу, не проведено анбандлiнг, який передбачає реструктуризацiю "Нафтогазу" i вiддiлення з його складу газотранспортної системи. До речi, саме вона приносить "Нафтогазу" найбiльшi прибутки.

Попри всi цi проблеми уряд залишив Коболєва головою правлiння НАКу. При цьому топ-менеджеру висунули низку умов: окрiм обмеження персональних виплат вiн погодився до кiнця цього року завершити анбандлiнг "Нафтогазу", суттєво збiльшити внутрiшнiй видобуток блакитного палива та забезпечити транзит через українську газотранспортну систему до Європи пiсля 1 сiчня 2020 року. Проте, на думку експертiв, виконати цi завдання практично не можливо. Та й сам Коболєв вже визнав: "Переривання "Газпромом" транзиту газу через Україну в сiчнi 2020 року, коли закiнчиться термiн дiї чинного контракту, цiлком ймовiрний сценарiй".

Як вiдзначає видання, 2019 рiк мав би забезпечити фiнансову стабiльнiсть "Нафтогазу", адже, цiлком ймовiрно, що компанiя втратить доходи вiд транзиту росiйського газу (бiля $2,5 млрд на рiк). Саме зараз НАК мав би зменшувати кредитну залежнiсть, гасити дебiторську заборгованiсть за спожитий в попереднi роки газ. Натомiсть закладенi в проектi фiнплану-2019 показники свiдчать, що "Нафтогаз" продовжує паразитувати на доходах вiд транзиту. Наслiдок такої полiтики - дефiцит понад 90 млрд грн.

Примiтно, що в проектi фiнплану закладено розмiр валового прибутку компанiї в 2021-2023 роках – лише 2,9-3,3 млрд грн, у той час як адмiнiстративнi витрати мають зрости до 5,9 млрд грн, а на погашення вiдсоткiв за кредитами буде потрiбно 6,4 млрд грн. Оскiльки власних доходiв вiд реалiзацiї газу не вистачатиме, НАК планує витрачати отриманi вiд "Укргазвидобування" дивiденди. Це означає, що пiсля анбандлiнгу "Нафтогазу" весь тягар попереднього неефективного управлiння компанiєю ляже на плечi "Укргазвидобування", тобто фiнансуватиметься виключно за рахунок цiни на газ власного видобутку для населення.

По темі: