Мінекоенерго презентувало Концепцію зеленого енергетичного переходу: основні напрями

Міністерство енергетики та захисту довкілля України презентувало Концепцію зеленого енергетичного переходу, передають УкрФакти.

Так, уряд виділив п’ять основних напрямів «декарбонізації економіки».

Енергоефективність та енергозбереження

Кожна невироблена кВт година, кожна невироблена гігакалорія та інші види неспожитої енергії – це найкращий показник зменшення впливу на довкілля. Енергоефективність та ощадливе використання ресурсів є одним із найголовніших напрямів «зеленого» енергетичного переходу України.

Відновлювані джерела енергії

У 2020 році почав діяти механізм зелених аукціонів, що дозволить значно зменшити вартість чистої енергетики. ВДЕ в поєднанні з підвищенням енергоефективності утворюють найпотужніший інструмент у декарбонізації національних та глобальної економік. До 2050 року в Україні економічно доцільно досягнути 70% частки ВДЕ у виробництві електроенергії (показники не абсолютні та можуть змінюватися).

Поводження з відходами

Впровадження системного підходу до поводження з відходами на державному та регіональному рівнях, а саме:

 • запобігання утворенню, підготовці до повторного використання, видалення, перероблення або впровадження інших видів утилізації відходів;
 • переходу до економіки замкненого циклу, зменшення утворення відходів;
 • розширення відповідальності виробника та імпортерів продукції;
 • підхід самодостатності, самостійна утилізація та видалення власних відходів.

Інноваційне сільське та лісове господарство

Має достатній потенціал для підвищення енергоефективності та переходу на відновлювані джерела енергії.

Що потрібно:

 • підвищити енергетичну та ресурсну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;
 • скоротити до нуля споживання вуглецеємних енергоресурсів і максимізувати використання ВДЕ, щоб цей сектор економіки перейшов на повне самозабезпечення енергетичними ресурсами;
 • збільшити стале виробництво біомаси, біопалива та інших ВДЕ для підтримки реалізації «зеленого» переходу в інших секторах економіки;
 • лісове господарство відіграє ключову роль у нетехнологічному поглинанні ПГ, відтак держава як основний власник земель лісового фонду має можливість розширити потенціал чистого поглинання та утримання ПГ за рахунок: збільшення площ земель, вкритих лісовою рослинністю, створення нових лісів; сталого ведення лісового господарства, що враховують зміну клімату відповідно до концепції Climate Smart Forestry, підвищення рівня продуктивності та стійкості лісів; зменшення знеліснення, своєчасне відновлення лісів, раціональне розміщення лісів та насаджень, стимулювання заходів із озеленення населених пунктів.

Діджиталізація економічних процесів

Цей тренд трансформації економічних відносин:

 • прискорить швидкість економічних та адміністративних процесів;
 • дозволить надавати послуги дистанційно;
 • полегшуватиме урядування;
 • оптимізуватиме переміщення людей та використання транспорту.
По темі: