Мiжнароднi резерви України зменшилися до $20,5 млрд

Мiжнароднi резерви України зменшилися на 0,5% за пiдсумками квiтня до $20,5 млрд.

Про це повiдомив Нацiональний банк України (НБУ), передають "УкрФакти".

"У квiтнi, попри сприятливу ситуацiю на валютному ринку, вони зменшилися на 0,5% через значнi обсяги погашень за державним боргом", – додав регулятор.

За даними НБУ, динамiку резервiв упродовж мiсяця визначала низка чинникiв. По-перше, виконання зобов’язань України за держборгом. На обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в iноземнiй валютi минулого мiсяця було спрямовано $881,7 млн (в еквiвалентi).

З них $710,3 млн – на обслуговування та погашення облiгацiй внутрiшньої державної позики (ОВДП) в iноземнiй валютi, $78,0 млн – на обслуговування єврооблiгацiй (ОЗДП), решта – на обслуговування та погашення боргу перед мiжнародними фiнансовими органiзацiями.

Цi витрати були частково компенсованi надходженнями вiд розмiщення ОВДП в iноземнiй валютi на $416,6 млн та 2,6 млн євро.

По-друге, сприятлива ситуацiя на валютному ринку. Чиста купiвля валюти НБУ на мiжбанку забезпечила поповнення резервiв на $299,9 млн.

У квiтнi пропозицiя валюти перевищувала попит насамперед завдяки стабiльним надходженням валютної виручки експортерiв, а також вкладенням нерезидентiв у гривневi державнi цiннi папери. У результатi Нацбанк купив на мiжбанку $321,5 млн (з них $181,5 млн – у формi iнтервенцiй за вибором найкращої цiни), не впливаючи на динамiку курсу гривнi, визначену фундаментальними факторами. Водночас для зменшення курсових коливань упродовж мiсяця НБУ продав лише $21,6 млн у форматi iнтервенцiї за єдиним курсом.

По-третє, переоцiнка фiнансових iнструментiв (змiна ринкової вартостi та курсу гривнi до iноземних валют). У минулому мiсяцi їх вартiсть збiльшилася на $54,0 млн (в еквiвалентi).

НБУ додав, що станом на 1 травня 2019 року обсяг мiжнародних резервiв покриває 3,4 мiсяця майбутнього iмпорту, що є достатнiм для виконання зобов’язань України та поточних операцiй уряду i Нацбанку.

По темі: